Märkt: självskattning

Utvärdering och utveckling av digitalisering i skolan

Enkelt och konkret för att komma framåt med IT i skolan – det är tanken bakom LIKA!

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var skolan befinner sig när det gäller IT. Det är i första hand avsett som ett stöd för rektor och skolledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete!

Under våren 2014 testas LIKA av några olika kommuner i Västerbottens län, Skåne och Stockholmsregionen. Det är fritt fram för att klicka runt och använda det som går! Följ införandet och läs mer på vår LIKA-blogg!http://lika.sklblogg.se

LIKA lanseras den 27/8, men du kan redan nu testa stora delar av verktyget.

Testa redan nu?

Film del 1

Film del 2

Annonser