Tagged: digital utveckling

Informationssäkerhetsskolan

Här finns färdigt material i form av 6 korta filmer (ca 2-3 min), med tillhörande lärarhandledning. I handledningen finns både förslag på frågor att diskutera samt förslag på arbetsuppgifter att arbeta vidare med.

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA.

ISA är en webbaserad utbildning som är helt kostnadsfri och du som lärare behöver inga förkunskaper i informationssäkerhet för att din klass ska kunna genomföra ISA. Allt material du behöver finns i denna webbapplikation och i lärarhandledningen.

Lärarhandledningen innehåller kopplingar till Lgr 11, kunskapsmål och förslag på diskussionsfrågor och övningar till varje avsnitt.

Annonser

Dagens och morgondagens skola

John Steinberg har mycket intressant att säga om dagens och morgondagens skola.

http://www.ur.se/Produkter/181385-UR-Samtiden-Framtidens-skolpolitik-En-ny-riktning

Tänkvärda tankar. Ta dig 25 minuter och se den!

Besök ”på riktigt” hos Lin education

Det här är inte ett sponsrat inlägg utan en reflektion över ett besök.

I fredags var vi 5 pedagoger från Tjörn som åkte ner till Göteborg och företaget Lin education för att titta på deras lösning av digitala lärresurser. Vi var alla nöjda efter en givande och intressant förevisning av deras lösning. Något som våra kollegor kommer få höra talas om under kommande veckor.linedu

”På riktigt” skulle kunna liknas vid ett bibiliotek med en mängd studiecirklar gjorda av verksamma lärare. Som pedagog har man möjlighet att välja och bygga på cirklarna eller bygga egna cirklar tillsammans med Lin educations experter och deras bild- och ljud- studios. Verkar det intressant tycker jag att du ska ta reda på mer om ”på riktigt”.

Digitaliseringen hänger på rektorn – Computer Sweden

För att lyckas med it i skolan krävs det en engagerad rektor. ”Anser inte rektorn att det är viktigt uppstår de stora skillnader som förekommer i dag”, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.

– Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. Därför skapas den klyfta vi ser i dag, säger Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor.

– Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort.

Sverker Brundin: ”Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke.”

Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer. Alla talar om it i skolan som en självklarhet, men det är tydligt att de lägger ribban olika högt. De vi pratar med säger samtidigt att rektorn är enskilt viktigast för att få något att hända.

Vissa talar mycket genomtänkt om hur tekniken öppnar för bättre samarbete, hur de använder innovativa grepp som bloggar i språkundervisningen för att få kontakt med elever i andra länder.

Andra berättar mer svepande om att it är ett bra verktyg för att söka material och skriva rapporter.

Läs mer: Digitaliseringen hänger på rektorn – Computer Sweden.

Att tänka kreativt och digitalt

Att tänka kreativt och digitalt

Med hjälp av ord kring digital utveckling och Häggvallskolans start med pedagogiska caféer har jag skapat denna wordle.
Wordle är en digital tjänst där du kan göra texter till fina ordplanscher. Återkommer med hur du kan göra för att spara wordle-bilder, vilket inte är så lätt i den digitala tjänsten.