ClassroomScreen

Det finns en sida på Internet som är himlans bra för oss med smartboards/projektorer. Den går att ändra efter dina egna behov. Dock måste man göra om den varje gång, den går alltså inte att spara. (Men det går fort så det är inget större problem 😎 )
Man kan ha ett stoppljus framme. En klocka och äggklocka finns också. Man kan skapa textrutor eller ytor att måla på. Man kan generera QR-kod eller slumpa namn. Det finns också fyra arbetssymboler som man kan byta emellan, tyst, viska, fråga en granne eller arbeta tillsammans.

classroomscreen

Jag har alltid denna sida framme när vi arbetar med något annat än just smartboarden. Beroende på hur arbetsuppgiften ser ut ändrar jag ytan därefter. När vi jobbar står stoppljuset på grönt, när vi plockar undan ställer vi den på gult och när den röda lampan lyser är det stopp och lyssna. Jag visar med arbetssymbolerna hur ljudet i klassrummet förväntas vara.
Äggklockan använder vi när vi ska plocka undan, det har helt klart fått eleverna att fokusera på att just städa undan och hinna klart innan den plingar 🙂
Det kan kännas jobbigt att skriva allas namn varje gång i slumpa-namn-rutan. Det har jag löst genom att ha dem uppskrivna på en fästis som jag bara kopierar och klistrar in på sidan.

fästisar

Hoppas fler hittar dit och blir hjälpta av dess innehåll: classroomscreen.com

Kram Lina 😀

 

 

Annonser

3D-skrivare

Barn och utbildningsförvaltningen har numera en 3D-skrivare som förskolorna/skolorna har möjlighet att använda/låna vid behov.

Om det gäller någon enstaka utskrift går det bra att skicka filen till Monica som då skriver ut den. Om ni däremot arbetar med ett projekt i skolan/förskolan kan det vara en fördel att ha den på plats.

Är du intresserad av att ha den på din förskola/skola?

Fyll i så fall bara i filen nedan och maila den till Monica. När ansökan är behandlad bokar vi in en tid då du kan komma för att hämta skrivaren samt få en genomgång av den.

Projektet ska dokumenteras med film eller bilder och skickas till Monica som delar det vidare på lämpligt ställe.

Lån av 3D-skrivare formulär

 

Bli en schysst stjärna på nätet – Lektionsmaterial kring nätetikett

Webbstjärnan har tagit fram ett lektionsmaterial som du som lärare kan använda tillsammans med dina elever för att arbeta och prata om frågor som rör just nät-etikett, och ni får verktyg för att bli schyssta stjärnor på nätet.

Du som lärare kommer säkert i kontakt med frågor som: Hur ska man vara mot andra på nätet, hur ska man ”prata” på nätet, vad får och får man inte göra på nätet? Frågor som rör nät-etikett.

Materialet är främst anpassat för åk 6-9, men kan säkerligen användas även till yngre åldrar.

Lektionsmaterial – Schyssta stjärnor på nätet

Mer materiel och intressant läsning om webben – Webbstjärnan

schyssta-stjrnor-1-638

Utvärdering och utveckling av digitalisering i skolan

Enkelt och konkret för att komma framåt med IT i skolan – det är tanken bakom LIKA!

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var skolan befinner sig när det gäller IT. Det är i första hand avsett som ett stöd för rektor och skolledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete!

Under våren 2014 testas LIKA av några olika kommuner i Västerbottens län, Skåne och Stockholmsregionen. Det är fritt fram för att klicka runt och använda det som går! Följ införandet och läs mer på vår LIKA-blogg!http://lika.sklblogg.se

LIKA lanseras den 27/8, men du kan redan nu testa stora delar av verktyget.

Testa redan nu?

Film del 1

Film del 2

Informationssäkerhetsskolan

Här finns färdigt material i form av 6 korta filmer (ca 2-3 min), med tillhörande lärarhandledning. I handledningen finns både förslag på frågor att diskutera samt förslag på arbetsuppgifter att arbeta vidare med.

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA.

ISA är en webbaserad utbildning som är helt kostnadsfri och du som lärare behöver inga förkunskaper i informationssäkerhet för att din klass ska kunna genomföra ISA. Allt material du behöver finns i denna webbapplikation och i lärarhandledningen.

Lärarhandledningen innehåller kopplingar till Lgr 11, kunskapsmål och förslag på diskussionsfrågor och övningar till varje avsnitt.