Kompetensutvecklingsdagen IKT den 23/9

Detta är det ordmoln som kom ut av skolans utvärderingsfråga i slutet på dagen. Kul!!

ordmoln

Källa: AnswerGarden: Din upplevelse av dagen (med max 20 tecken)!

Annonser

Bli en schysst stjärna på nätet – Lektionsmaterial kring nätetikett

Webbstjärnan har tagit fram ett lektionsmaterial som du som lärare kan använda tillsammans med dina elever för att arbeta och prata om frågor som rör just nät-etikett, och ni får verktyg för att bli schyssta stjärnor på nätet.

Du som lärare kommer säkert i kontakt med frågor som: Hur ska man vara mot andra på nätet, hur ska man ”prata” på nätet, vad får och får man inte göra på nätet? Frågor som rör nät-etikett.

Materialet är främst anpassat för åk 6-9, men kan säkerligen användas även till yngre åldrar.

Lektionsmaterial – Schyssta stjärnor på nätet

Mer materiel och intressant läsning om webben – Webbstjärnan

schyssta-stjrnor-1-638

Utvärdering och utveckling av digitalisering i skolan

Enkelt och konkret för att komma framåt med IT i skolan – det är tanken bakom LIKA!

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var skolan befinner sig när det gäller IT. Det är i första hand avsett som ett stöd för rektor och skolledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete!

Under våren 2014 testas LIKA av några olika kommuner i Västerbottens län, Skåne och Stockholmsregionen. Det är fritt fram för att klicka runt och använda det som går! Följ införandet och läs mer på vår LIKA-blogg!http://lika.sklblogg.se

LIKA lanseras den 27/8, men du kan redan nu testa stora delar av verktyget.

Testa redan nu?

Film del 1

Film del 2

Informationssäkerhetsskolan

Här finns färdigt material i form av 6 korta filmer (ca 2-3 min), med tillhörande lärarhandledning. I handledningen finns både förslag på frågor att diskutera samt förslag på arbetsuppgifter att arbeta vidare med.

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA.

ISA är en webbaserad utbildning som är helt kostnadsfri och du som lärare behöver inga förkunskaper i informationssäkerhet för att din klass ska kunna genomföra ISA. Allt material du behöver finns i denna webbapplikation och i lärarhandledningen.

Lärarhandledningen innehåller kopplingar till Lgr 11, kunskapsmål och förslag på diskussionsfrågor och övningar till varje avsnitt.

Hur fungerar en dator?

För att få eleverna att förstå hur datorn fungerar med binära systemet och varför det kan vara trögt att skicka information.

 

Här kommer tips på hur man kan jobba med eleverna och synliggöra för eleverna hur det fungerar, laborativt i matten. Mycket fungerar på flera olika stadium.

Titta, inspireras och använd ute i klassrummet.  🙂

Länk till UR-samtidens program. Föreläsningar från matematikbienalen 2014.