Kategori: En till en

Digitaliseringen hänger på rektorn – Computer Sweden

För att lyckas med it i skolan krävs det en engagerad rektor. ”Anser inte rektorn att det är viktigt uppstår de stora skillnader som förekommer i dag”, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.

– Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. Därför skapas den klyfta vi ser i dag, säger Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor.

– Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort.

Sverker Brundin: ”Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke.”

Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer. Alla talar om it i skolan som en självklarhet, men det är tydligt att de lägger ribban olika högt. De vi pratar med säger samtidigt att rektorn är enskilt viktigast för att få något att hända.

Vissa talar mycket genomtänkt om hur tekniken öppnar för bättre samarbete, hur de använder innovativa grepp som bloggar i språkundervisningen för att få kontakt med elever i andra länder.

Andra berättar mer svepande om att it är ett bra verktyg för att söka material och skriva rapporter.

Läs mer: Digitaliseringen hänger på rektorn – Computer Sweden.

Annonser