Category: Digitalt lärande

Kompetensutvecklingsdagen IKT den 23/9

Detta är det ordmoln som kom ut av skolans utvärderingsfråga i slutet på dagen. Kul!!

ordmoln

Källa: AnswerGarden: Din upplevelse av dagen (med max 20 tecken)!

Annonser

Informationssäkerhetsskolan

Här finns färdigt material i form av 6 korta filmer (ca 2-3 min), med tillhörande lärarhandledning. I handledningen finns både förslag på frågor att diskutera samt förslag på arbetsuppgifter att arbeta vidare med.

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA.

ISA är en webbaserad utbildning som är helt kostnadsfri och du som lärare behöver inga förkunskaper i informationssäkerhet för att din klass ska kunna genomföra ISA. Allt material du behöver finns i denna webbapplikation och i lärarhandledningen.

Lärarhandledningen innehåller kopplingar till Lgr 11, kunskapsmål och förslag på diskussionsfrågor och övningar till varje avsnitt.

Hur fungerar en dator?

För att få eleverna att förstå hur datorn fungerar med binära systemet och varför det kan vara trögt att skicka information.

 

Här kommer tips på hur man kan jobba med eleverna och synliggöra för eleverna hur det fungerar, laborativt i matten. Mycket fungerar på flera olika stadium.

Titta, inspireras och använd ute i klassrummet.  🙂

Länk till UR-samtidens program. Föreläsningar från matematikbienalen 2014.

 

 

Att tänka kreativt och digitalt

Att tänka kreativt och digitalt

Med hjälp av ord kring digital utveckling och Häggvallskolans start med pedagogiska caféer har jag skapat denna wordle.
Wordle är en digital tjänst där du kan göra texter till fina ordplanscher. Återkommer med hur du kan göra för att spara wordle-bilder, vilket inte är så lätt i den digitala tjänsten.